Vyhlášení sbírky materiálu pro ukrajinské hasiče

HASIČI HASIČŮM – VYHLAŠUJEME SBÍRKU MATERIÁLU PRO UKRAJINSKÉ HASIČE

Od vypuknutí války na Ukrajině začali dobrovolní hasiči, obce a občanská sdružení působící na úseku požární ochrany nabízet pomoc určenou speciálně pro ukrajinské hasiče.

 

Na začátku tohoto týdne proběhlo jednání mezi vedením hasičů ČR a Ukrajiny, s účastí náměstků ministrů vnitra obou států. Výsledkem jednání bylo sestavení seznamu konkrétního vybavení.

 

Hasičský záchranný sbor České republiky se rozhodl uvedené prostředky soustředit a díky kontaktům se zástupci vedení hasičů na Ukrajině je schopen zajistit přepravu a předání. 

 

Momentálně je prioritní zájem o osobní ochranné prostředky – použitelné zásahové třívrstvé oděvy
a přilby, nové zásahové boty a rukavice, kompletní funkční dýchací techniku, hadice bez půlspojky, svítilny s akumulátory a lékárničky typu II a III (viz seznam potřebného materiálu).

Upozorňujeme, že předaný materiál nebude přebírán do majetku kterékoliv součásti Hasičského záchranného sboru ČR a předání materiálu nezakládá nárok na kompenzaci jeho hodnoty ze strany České republiky či Ukrajinské republiky.

Subjekty, které mají zájem ukrajinské hasiče za uvedených podmínek podpořit stanoveným materiálem, mají možnost tento materiál předat v určených skladech Skladovacího a opravárenského zařízeních HZS ČR v sobotu 12. a ve středu 16. března vždy v době od 8:00 do 15:00 hodin. Další termíny budou upřesněny.

Za poskytnutou pomoc jménem ukrajinských hasičů předem děkujeme.

 

SEZNAM POTŘEBNÉHO MATERIÁLU PRO UKRAJINSKÉ HASIČE

 

Ochranné prostředky pro hasiče – oblek třívrstvý (použitelný)
Přilba pro hasiče – (použitelná)
Zásahové boty – nové
Rukavice – nové
Dýchací technika – funkční – komplet (nosič, TL, maska)
Zásahové hadice bez půlspojky (použitelné)
Lékárničky – typu II + III, dle vyhlášky č. 283/2009 – kompletní
Svítilny s akumulátory, v případě nabíjecích akumulátorů vč. nabíječky (funkční komplet)

Sklady Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR určené ke shromáždění materiálu

 

Sklad Drahanovice

pro kraje Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský a Jihomoravský

Drahanovice, č. ev. 277,

783 43, Drahanovice

GPS: 49°34’22.4″N 17°04’30.5″E

Telefon: 585 949 532

Mobil: 724 178 040

 

Sklad Skuteč

pro kraje Pardubický, Královehradecký a Vysočina

Vítězslava Nováka 993

539 73, Skuteč

GPS: 49°49’58.832″N, 15°59’7.637″E

Telefon: 469 350 182

Mobil: 724 178 037

Sklad Hluboká nad Vltavou

pro kraje Jihočeský a Plzeňský;

Poněšická 1077,

373 41, Hluboká n. Vltavou

GPS: 49°03’27.5″N 14°27’30.8″E

Telefon: 387 965 168

Mobil: 724 178 031

 

Sklad Vlastislav

pro kraje Ústecký, Liberecký, Středočeský, Karlovarský a hl. m. Praha

Vlastislav č. 94

411 14, Vlastislav

GPS: 50°29’59.6″N 13°57’47.1″E

Telefon: 416 594 216

Mobil: 724 178 036

 

TERMÍNY SBĚRU MATERIÁLU PRO UKRAJINSKÉ HASIČE*

 

sobota 12. 3. 2022          8:00 – 15:00

středa   16. 3. 2022          8:00 – 15:00

*Další termíny budou upřesněny. 

 

         

 

SPOLUPRÁCE s Českou poštou, s.p.

v příloze zasíláme podrobné informace prosby České pošty, s.p. o spolupráci, se kterou se obrátila na Sdružení hasičů ČMS v Praze. Jedná se o výpomoc z naší strany v době nouzového stavu.

 

Spolupráce _ česká _ pošta naleznete ZDE 

Poděkování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom využít této příležitosti a vašim prostřednictvím poděkovat všem členům SDH a členům jednotek za jejich 

aktivní činnost v této nelehké krizové situaci a za součinnost, kterou poskytujete na případné výzvy starostů obcí, 

městysů a měst. Vedení SH ČMS si vysoce váží pomoci dobrovolných hasičů spoluobčanům v této tíživé situaci, především 

seniorům a nemocným.

Buďme nadále v zájmu ochrany svého zdraví opatrní ve svém konání, buďme příkladně disciplinovaní, buďme nadále 

solidární k druhým, respektujme mimořádná opatření a nařízení centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů.

 

Vedení SH ČMS Vám přeje pevné zdraví a těší se na spolupráci, pokud možno brzy, v lepších časech

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vzhledem k vývoji šíření koronaviru SARS-CoV-2 bude do odvolání uzavřeno Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřichův Hradec. Dále se ruší zasedání Výkonného výboru a odborných rad a všechny schůzky kolektivů mladých hasičů a dorostu při SDH.

Budova Hasičského záchranného sboru bude uzavřena a ani NEVHAZUJTE žádné dokumenty do schránky před budovou.

PROHLÁŠENÍ

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda VYHLAŠUJE pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 NOUZOVÝ STAV od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. SH ČMS přerušuje všechny kurzy odborné přípravy na ÚHŠ Bílé Poličany a v Jánských koupelích. 

Zároveň se ruší všechny plánované akce nad 30 osob po dobu vyhlášení nouzového stavu.

 

Za vedení SH ČMS

Jan Slámečka

starosta SH ČMS

PROHLÁŠENÍ

V důsledku nastalé situace s koronavirem SARS-CoV-2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Praze vydává toto Prohlášení zde uvedené v příloze.

 

Prohlášení koronavirus naleznete ZDE

DŮLEŽITÉ INFORMACE PO SDH!

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS!

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti) , u trenérů vkládejte starší 18 let.

Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do

Pro usnadnění zápisu přikládáme zestručnělý manuál Jak na rejstřík sportu.

 

Jak na rejstřík sportu.docx       ke stažení ZDE

Přání

Šťastné a klidné prožití vánočních svátků,

ať je pro Vás následující rok

2020

rokem radosti, pevného zdraví a úspěchů!

Všem hasičům přeje a za spolupráci děkuje

 

OSH  ČMS Jindřichův Hradec

 

Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR

V příloze zasíláme vysvětlení této problematiky a kancelář SH ČMS připravuje Směrnici k plnění Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR, která bude vodítkem, jak pracovat s osobními údaji členů, mimo evidenční program, kteří již svůj souhlas dle Stanov SH ČMS poskytli.

 

Přílohu naleznete ZDE.

Registrační čísla SDH

Dne 8.9.2016 byly SH ČMS přečíslovány Registrační čísla  všech SDH a přečíslování všech osobních čísel členů SDH. Registrační číslo SDH si můžete najít na těchto webových stránkách v kolonce SDH, kde je také pod příslušným SDH uvedeno i jeho IČO a kontaktní emailová adresa. Osobní  čísla si pak najde každý Sbor na nových členských  průkazech.

 

Pozn. Nová Registrační čísla již také vypisujte na Hlášení o činnosti SDH a přepište si do elektronických Příloh k Registračnímu listu, kde jak uvidíte, zůstane jedna kolonka vzadu prázdná.     

Osvobození od poplatků ve spolkovém rejstříku

Dle novely Zákona 549/1991 o soudních poplatcích, §11, odst. 1, písm. k, jsou od 1.7.2016 spolky za registraci a změny ve spolkovém rejstříku od poplatků zápisu osvobozeny.

 

Kancelář SH ČMS připravuje Metodický pokyn, který zveřejní do konce měsíce na svých stránkách.