Složení zvolených funkcí SDH

PŘÍLOHA Složení zvolených funkcí SDH

 

Přílohu vypisují elektronicky jen ty Sbory dobrovolných hasičů, kteří mají změny funkcí, a nadále se vystavuje ve 2 originálech, kdy 1x si originál založí SDH do svých dokumentů a 1x originál SDH odevzdá na OSH ČMS Jindřichův Hradec.

 

 

Vysvětlení →funkce, které jsou povinné jako je starosta, náměstek starosty, velitel, jednatel, hospodář , preventista, vzdělavatel-organizační referent, strojník, revizor SDH. Dále si může SDH zvolit náměstka starosty, zástupce velitele, kronikáře, referenta MTZ, referenta CO a ZS – ochrana obyvatelstva, referentku žen, členy výboru (členy výboru jsou automaticky starosta, náměstek starosty, velitel, jednatel, hospodář – ty tedy nemusíte již vypisovat dolů za členy výboru, ale ostatní, i když budou mít také funkci třeba strojníka či vzdělavatele atd. ano, při dodržení podmínky lichý z hlediska hlasování. Sbor, který nemá náměstka starosty si zvolí ještě pátého člena výboru, kterého napíše dolů do přílohy. Můžete si zvolit výbor s vyšším počtem členů, jen musíte dodržet podmínku lichý, tedy 7,9,11,13 ti členný atd. Revizor SDH dochází povinně na každé zasedání výboru a má hlas pouze poradní, tudíž se nezapočítává do lichého počtu výboru SDH. U SDH s menším počtem členů lze některé funkce sloučit, zde si dávejte pozor na funkce, které jsou neslučitelné, jako např. starosta a hospodář, velitel a strojník atd.

 

přílohu Složení zvolených funkcí si můžete stáhnout ZDE