PŘEHLED O MAJETKU

Metodický pokyn o zveřejňování přehledu majetku a závazcích      ke stažení ZDE

Dopis ke zveř. přehledu o majetku a závazcích SDH                                         ke stažení ZDE

Příloha č. 2 – Přehled o majetku a závazcích + Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví)    ke stažení ZDE

Příloha č. 3 – Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty + Příloha (podvojné účetnictví)      ke stažení ZDE