Změny ve způsobu přihlášení do Rejstříku sportu NSA

Pro Sbory dobrovolných hasičů

 

Vážená paní / vážený pane,

s účinností od 15. srpna 2021 MĚNÍ Národní sportovní agentura způsob přihlašování do informačního systému Rejstřík sportu. 

Stávající způsob přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla bude rozšířen o přihlášení prostřednictvím tzv. e-identity

Funkcionalita je přístupná pro všechny osoby, které jsou vedeny jako statutární orgán organizace evidované Rejstříkem sportu.

Důvodem pro tuto změnu je začlenění Rejstříku sportu mezi online služby státní a veřejné správy v souladu s programem Digitální Česko.

Jaké výhody získá organizace žádající o podporu přihlášená pomocí e-identity?

  • Žadateli o dotační podporu odpadne NUTNOST dodatečného ztotožnění, tedy pořízení notářsky ověřeného podpisu a jeho zaslání  na adresu Národní sportovní agentury, což v konečném důsledku může zkrátit lhůtu pro získání finanční podpory.
  • Organizaci/žadatele v rámci žádosti o dotační podporu budou moci zastupovat ověření statutární zástupci nebo jimi zmocněná další osoba disponující e-identitou.
  • Oprávněný uživatel, přihlášený pomocí e-identity, bude moci zapisovat údaje do Rejstříku sportu a podávat žádosti o dotaci za všechny organizace, kde je statutárním orgánem nebo zmocněnou fyzickou osobou.
  • Prostřednictvím e-identity je možné přistupovat do agend dalších úřadů státní a veřejné správy (pro příklad portál Občana, ePortál ČSSZ, ČÚZK – přihlašovací portál, více zde).

 

Uživatelský postup naleznete ke stažení zde

  

Ing. Martin Chmelík

Vedoucí oddělení evidence ve sportu

Praha 9, 190 00, Česká republika

+420 704 857 097 | chmelik@agenturasport.cz