Žádosti o vyznamenání

ŽÁDOSTI o vyšší vyznamenání

které jsou směrované na ÚSH ČMS Praha musí být doručeny do Prahy ke schválení ve Výkonném výboru v předstihu. Z toho vyplývá, že na OSH ČMS Jindř. Hradec musí být tyto Žádosti o vyznamenání doručeny dříve. Zasílají se k potvrzení starostovi KSH ČMS do Č. Budějovic a náměstkovi starosty KSH ČMS do Strakonic a až pak následně jsou odeslány ke schválení na ÚSH ČMS do Prahy. Tudíž předání žádostí od SDH musí být do konce října, pokud budete chtít předávat vyznamenání do 30. 6. následujícího roku a do konce března, pokud budete chtít předávat vyznamenání od 1.7. do 31.12. téhož roku. Jedná se např. o Čestné uznání ÚSH ČMS, medaile Za mimořádné zásluhy, Zasloužilý hasič atd., při dodržení podmínky obdržení medailí u OSH ČMS J.Hradec a KSH ČMS České Budějovice. Žádosti směrované na KSH ČMS Č. Budějovice a ÚSH ČMS Praha se píší do předtisku se dvěma stranami, který Vám byl již zaslán na email nebo je možno ke stažení na www stránkách OSH.

 

ŽÁDOSTI o vyznamenání na OSH

Pokud budete žádat pro své členy vyznamenání u OSH ČMS J.Hradec, musíte mít s sebou napsanou tabulkovou žádost, řádně podepsanou a orazítkovanou. SDH si pouze elektronicky nadepíše v záhlaví název svého SDH, pak všechny členy SDH dle abecedy, jejich nacionále a udělená vyznamenání. Požadované ocenění pak jen u příslušného člena označte křížkem nebo rokem udělení a dole nadepíšete jméno a datum sepsání žádosti a opatříte podpisem a razítkem SDH. Tabulka Evidence vyznamenání slouží pro SDH jako celkový přehled o udělených vyznamenání v SH ČMS. I zde si nadepíšete všechny své členy SDH a jejich nacionále, jen slouží pro Vaše potřeby, vyšší vyznamenání se žádají na jiném předtisku, jak jsme již uvedli v žádostech o vyšší vyznamenání.

 

1-Žádost o vyznamenání SDH – ke stažení ZDE

2-Evidence udělených vyznamenání SDH – ke stažení ZDE

3-Žádost o vyšší vyznamenání SDH – ke stažení ZDE