Příloha k RL se sídlem

PŘÍLOHA k Registračnímu listu se sídlem

Přílohu k RL se sídlem vypisují jen ty Sbory dobrovolných hasičů, kteří mají změny funkcí, a nadále se vystavuje ve 3 originálech, tzn. Odstoupí-li z funkce např. jednatel je třeba vypsat celou novou přílohu k RL s nově zvoleným jednatelem. Na této příloze je uvedeno 5 osob a již do Přílohy žádné jiné funkce nedopisujte!!! K tomuto slouží Příloha: Složení zvolených funkcí. Sbory s menším počtem členů nemusí mít náměstka starosty. Příloha slouží jako podpisový vzor SDH. U přílohy musí být vždy vyplněny všechny kolonky s podpisy zvolených funkcí. Dole do rámečku dáte jen otisk razítka SDH. Příloha se vypisuje jen elektronicky a byla všem Sborům již vyplněná zaslána na email s pokynem, abyste si ji trvale uložili na plochu, jelikož ji budete potřebovat při případných změnách. Nezapomeňte, že tuto Přílohu musíte vždy vyplnit 3x jako originál (nikoli kopii), kdy 2x odevzdáte v nepřeloženém stavu na OSH ČMS Jindř. Hradec, kde 1 originál bude uložen a 1 originál OSH zašle na ÚSH ČMS do Prahy. Váš originál si uložíte zase do Vaší složky SDH – nesmíte ztratit – právní dokument.

 

Vzor Příloha k RL se sídlem si můžete stáhnout ZDE.