Kalendář soutěží

Kalendář soutěží OSH pro rok 2024 si můžete stáhnout ZDE.

 

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ OSH

Oznámení o konání soutěže by měly SDH zaslat na Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec nejpozději do 30.1. příslušného roku.

 

Oznámení musí obsahovat: termín konánínázev soutěžemísto konání + hodina konáníkategorie + pravidlakontaktní osobu, mobil nebo e.mail + statut

 

Podotýkáme, že žádný SDH není povinen oznamovat svoji soutěž OSH. Oznámení soutěže je však praktické z hlediska přehledu soutěží na okrese. Tyto soutěže nejsou kryty pojištěním Odpovědnosti za škodu na zdraví a škodu na majetku, povinností SDH však je pojistit soutěž u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. v min. částce 200.000,-Kč za cca za 350,-Kč. (Pozn. Toto pojištění se nevztahuje na způsobení úrazu jiné přihlížející osobě).

 

Pozn. –   nestačí, že termíny Pelhřimovské ligy, Velké ceny Třeboňska atd., jsou pověšeny na stránkách, jistě víte, že do Kalendáře soutěží jsou třeba zapsat i podrobnosti z těchto soutěží vyplývající, tak pokud máte zájem být zapsáni v Kalendáři soutěží, je třeba tyto podrobnosti OSH sdělit telefonicky nebo je napsat do Hlášení, OSH již nebude žádnému SDH telefonovat.

 

Soutěže oznámené po termínu nebudou zařazeny do Kalendáře soutěží na daný rok.

 

Všechny hasičské sportovní soutěže zapsané v Kalendáři soutěží jsou pořádány dle platných „Směrnic hasičských sportovních soutěží“ 

schválené VV SH ČMS dne 16.6.2011. Soubor Předpisů SH ČMS-1/17-2011 a Dodatku č.1 schváleného VV SH ČMS dne 13.6.2013.

Dále od 1.9.2022 dle platných Směrnice celoroční činnosti dorostu SH ČMS a Směrnice hry Plamen, schválené VV SH ČMS dne 23.6.2022.

 

 

Vysvětlivky:

Kategorie

MH – mladí hasiči

D – dorost

M – muži

Ž – ženy

 

Pravidla

SHS – Směrnice hasičských soutěží i pravidla s úpravou

CTd – disciplíny CTIF dospělí

CTm – disciplíny CTIF mládež

Pl  – disciplíny hry Plamen

Púd – požární útok dospělí

Púm – požární útok mládež

PúC – požární útok CTIF

UMS  – upravené motorové stříkačky

ZHVB  – Závod hasičské všestrannosti a brannosti

Ex – Extraliga

Jl  – Jihočeská liga

JHHL – Jindřichohradecká hasičská liga (2023  –  9.ročník,tudíž JHHL 9)

Thl  – Táborská hasičská liga

Plpú – Pelhřimovská liga v požárním útoku

 VcTpú  – Velká cena Třeboňska v požárním útoku (2023 – 11.ročník, tudíž VcTpú11)

CTIF – Mezinárodní komitét pro prevenci a hašení požárů

TFA [Tíefej] – Nejtvrdší hasič přežívá

 

Statut

PZ – soutěž pro zvané                              

– soutěž otevřená                                  

                                                                                                                                                       

Telefonní kontakt

–  dopoledne

O  –  odpoledne

V  –  večer

C  –  celodenně

sms  –  zpráva