Přihlášky a odhlášky SDH

PŘIHLÁŠKY

Sbor dobrovolných hasičů při přihlášení člena do SH ČMS přiveze na kancelář Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřichův Hradec s sebou Přihlášku a evidenční kartu člena SH ČMS vypsanou na počítači dle VZORU (tato Přihláška i Vzor vypisování byla Sborům nahrána na flash disk, který SDH předložil v kanceláři OSH), opatřenou razítkem SDH, řádně podepsanou starostou SDHčlenem, který chce do SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů vstoupit (u mladých hasičů jejich zákonným zástupcem) a přiveze s sebou také na flash disku fotografii přihlašovaného člena nahranou ve formátu jpg. a nadepsanou příjmením, jménem a ročníkem narození (mezi příjmením, jménem a ročníkem narození je pouze mezera nikoli čárky – podrobnosti k fotografiím máte vysvětleny zde v aktualitách v článku níže). V případě nedodání výše uvedeného, nebude moci být nový člen přijat.

 

 

ODHLÁŠKY

odhlásit člena můžete pouze písemně (možnost i e-mailem), a to vždy nejpozději do poloviny prosince příslušného roku. Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský příspěvek i za neodhlášeného člena. V odhlášce musí být uveden důvod odhlášky a příjmení, jméno s rodným číslem odhlašované osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácena průkazka.

 

 

PŘIHLÁŠKA a evid. karta člena-hasič-VZOR – jen náhled

 

PŘIHLÁŠKA a evid. karta člena-MH-VZOR – jen náhled