SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ (STAROSTŮ) SDH 27. ledna 2024

Dne 27. ledna 2024 (sobota) se koná v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci od 9:00 hodin Shromáždění představitelů (starostů) Sborů dobrovolných hasičů. Prezence od 8:30 hodin. Tohoto Shromáždění se zúčastní s hlasovacím právem starosta OSH a starostové SDH. Starosta SDH, který se nemůže zúčastnit tohoto jednání, pošle za sebe zástupce, tzn. náměstka starosty SDH, jednatele SDH, velitele SDH… a řádně to označí na Pozvánce-návratce, kterou zde máte k dispozici ke stažení. Tato Pozvánka-návratka musí být doručena na e-mail OSH:  oshjh@seznam.cz nebo na Okresní sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec nejpozději do 10. ledna 2024.

Pozn.: V lednu 2024 bude Pozvánka-návratka zaslána na zadané e-mail adresy SDH, tudíž opět žádáme o předání starostům SDH, tam kde není zasíláno přímo na ně – a tak, kdo již odevzdá, bude brát tuto opětovnou výzvu za milou připomínku a pevně věřte, že se budeme těšit na setkání s Vámi. Pozvánku-návratku můžete také dovézt osobně při placení členských příspěvků, či předání Hlášení o činnosti SDH 2023 nebo ji můžete vhodit do schránky OSH ČMS, která se nachází u vchodu Na budově Hasičského záchranného sboru. Prosíme o účast ve vycházkovém stejnokroji. Nezapomeňte, že Shromáždění představitelů SDH musí být usnášení schopné, a proto je účast nutná! 

Pozvánka – návratka Shromáždění představitelů SDH 2024            ke stažení ZDE