Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku

SOUHLAS se zápisem do Spolkového rejstříku

Tento předtisk pro Rejstříkový soud vypisujete jen v případě nové volby starosty SDH a nadále se vystavuje ve 2 originálech (SDH,OSH-kopie, ÚSH). Vypisuje se jen elektronicky a byl všem Sborům již vyplněný zaslán na email s pokynem, abyste si ho trvale uložili na plochu, jelikož ho budete potřebovat při případných změnách. Po zvolení starosty na Výroční valné hromadě vypíšete elektronicky změnu do již zaslaného tiskopisu. Nově zvolený starosta si nechá svůj podpis ověřit na matrice a společně s 2x Přílohou k RL, 1x Složením zvolených funkcí a 1x Výpisem z usnesení sboru tento potvrzený předtisk 1x v nepřeloženém stavu odevzdá nebo pošle na adresu OSH ČMS J.Hradec, která je uvedena v záhlaví těchto www. stránek.

 

Vzor Souhlasu se zápisem SDH do Spolkového rejstříku můžete stáhnout ZDE.