NABÍDKA HASIČSKÉ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY PRO HASIČE

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Rozsah, resp. typy pojištění … Standard (limit plnění pro škodu na zdraví, usmrcení, pro věcnou škodu a ušlý zisk 35 mil. Kč, Nadstandard (limit plnění 70 mil. Kč) a Exkluziv (limit plnění 100 mil.).

K povinnému ručení je možnost připojištění čelního nebo všech skel, připojištění živlu a střetu se zvěří či pojištění dodatkových asistenčních služeb.

Havarijní pojištění vozidla

Havarijně lze pojistit vozidlo v rozsahu MAX (živel, střet, náraz, odcizení, vandalismus, poškození zaparkovaného vozidla zvířetem) nebo KARAMBOL (živel, střet, náraz).

Rodinné úrazové pojištění

Pojištění dospělé osoby – na smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, dobu nezbytného léčení, denní odškodné za dobu léčení úrazu, invalidita pro případ úrazu nebo denní odškodné při pobytu v nemocnici pro případ úrazu.

Pojištění dítěte … smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, denní odškodné za dobu léčení úrazu.

Možnost platby je jednou ročně, půlročně, čtvrtletně nebo měsíčně.

Komplexní pojištění občanů

Jedná se o pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti v běžném občanském životě, výběr ze tří rozsahů pojištění (Minimum, Standard, Exkluziv).

U pojištění staveb je možnost pojistit hlavní i vedlejší stavbu nebo byt jako stavbu. Je možné se připojistit na pojistné nebezpečí povodně a záplavy

U pojištění domácnosti je možnost pojistit trvale obydlenou i rekreační domácnost, movité věci v garáži na jiné adrese nebo např. i jízdní kolo na odcizení apod.

U pojištění odpovědnosti nabízíme pojištění odpovědnosti za újmu v občanském životě, odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, z vlastnictví domácích a hospodářských zvířat, odpovědnosti z vlastnictví zbraně nebo odpovědnost za újmu fyzické osoby vypomáhající pojištěnému.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Lze sjednat s pojistnými částkami 120 000,- Kč / 200 000,- Kč / 300 000,- Kč / 400 000,- Kč.

Čtyři rizikové skupiny, možnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku, připojištění finanční a následné škody, připojištění pro případ pokuty či penále. Pojištění lze sjednat pro Českou republiku či Evropu.

 

Pro hasiče nabízíme stálou slevu 10 %, provize 7,5 % z pojistného jde na účet sboru.

 

Kontakty:

Email   : zizka@hvp.cz, hrubesova@hvp.cz, kalvas@hvp.cz

Tel.      : 602409324, 721802992, 775611612

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – pobočka Lannova 63, 373 01 České Budějovice