ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽE

V sobotu 2. března 2024 proběhne od 7.30 do 20.00 hodin ve velké zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru Jindřichově Hradci školení vedoucích mládeže III. kvalifikační stupeň a vedoucích mládeže II. kvalifikační stupeň dle platných Směrnic zakončené závěrečnou zkouškou a následným předáním Osvědčení o vykonání této zkoušky. Dle Stanov SH ČMS upravující Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů se vedoucím kolektivu MH II. kvalifikační stupeň může stát osoba starší 18 ti let (vedoucí mládeže III. kvalifikační stupeň 15 ti let), která získala požadovanou kvalifikaci – minimálně II. kvalifikační stupeň VEDOUCÍ SH ČMS a složí slib ve znění: „Přijímám povinnosti vedoucího kolektivu mladých hasičů (nebo instruktora mladých hasičů) a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování stanovených zásad a cílů.“ Z toho vyplývá, že účast na tomto školení je pro každého vedoucího kolektivu MH povinná. Na školení si s sebou vezměte psací potřeby, zápisník na poznámky a svačinu. Oběd a večeře budou zajištěny. Při účasti obnovy kvalifikace, nezapomeňte s sebou také vzít Osvědčení (pokud nemáte založeno zde na OSH), z druhé strany Vám bude, po úspěšném vykonání zkoušky, zapsáno prodloužení. Jelikož na toto školení bude potřeba zajistit stravné, odevzdání Závazné přihlášky je do 14. února 2024 (Přihláška je zde vložena ke stažení) a to na adresu:                        

Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01  Jindřichův Hradec

2024-Závazná přihláška školení VM     ke stažení ZDE

Kurz trenérů

V příloze naleznete vyhlášení trenérského kurzu, kde máte odkaz pro přihlášení. 

Nevíme, jaká tou dobou budou Opatření na COVID19, takže je možné že budou změny.

 

Z důvodu vládních opatření se Kurz trenérů III. třídy v termínu 7. 11. –  8. 11. bude konat formou přednášek online a z tohoto důvodu můžeme navýšit kapacitu tohoto kurzu o dalších 30 míst, zájemci se mohou přihlásit na https://1url.cz/@trenerskykurzshcms

 

Kurz trenérů požárního sportu III. třídy    otevřete a naleznete ZDE