Daňové přiznání

daňové přiznání se podává vždy do 31.3. následujícího roku (tzn. za rok 2023 do31.3.2024) a  tuto povinnost mají i neziskové organizace, tedy i Sbory dobrovolných hasičů a nutnost podat Přiznání k dani z příjmů právnických osob se týká pouze těch SDH, kteří mají jakýkoliv příjem, který podléhá dani z příjmů, tedy z činnosti, které jsou našim posláním, ale dosahujeme na nich zisk (tržby z plesů, sběr šrotu…) a z podnikání (pohostinství…), z pronájmu, z reklamy. Přiznání k dani nepodávají Sbory dobrovolných hasičů, pokud mají příjmy pouze z členských příspěvků, příspěvků obcí, dotací a darů, ale musí toto oznámit písemnou formou (datovou schránkou) příslušnému Finančnímu úřadu.

Zde v příloze máte k tomuto VZOR písemného oznámení na FÚ v Metodickém pokynu pro Ekonomické, účetní a daňové zásady jednoduchého účetnictví SDH v rámci SH ČMS a VZOR vypsání Přiznání k dani z příjmu právnických osob přes datovou schránku.

VZOR Přiznání k dani z příjmů právnických osob                                         ke stažení ZDE

MP-Ekonomické, účetní a daňové zásady jednoduché účetnictví           ke stažení ZDE