Podpora hasičů přes MAS Česká Kanada

V programovém období 2021-2027 budou MAS mimo jiné podporovat i jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V.

 

Abychom jako MAS mohli jednotky podpořit, vytvoříme akční plán jako součást strategie MAS. Podkladem akčního plánu jsou zjištěné potřeby z území, proto bych chtěla poprosit o rozšíření informace o možném čerpání přes MAS ČK.

 

V oblasti podpory hasičů kategorie JPO II, III a V budou podporovány tyto investice:

–        Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic,

–        Pořízení požární techniky,

–        Pořízení věcných prostředků požární ochrany,

–        Vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.  

 

Příjemcem dotace jsou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na územní působnosti MAS. Pro podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, III a V jsou to také obce, které zřizují jednotky požární ochrany kategorie II, III a V (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

 

Do akčního plánu potřebujeme název projektového záměru, odhadovanou výši výdajů za projekt a předpokládanou dobu, kdy se projekt bude realizovat.

 

Pokud budete mít dotazy, ozvěte se. Případně s námi může svůj projektový záměr konzultovat přímo žadatel.

 

V příloze posílám mapu území MAS Česká Kanada a poprosím o přeposlání informace také na nově připojené Soběslavsko a Táborsko.

 

Děkuji za ochotu a přeji příjemný den.

 

Bc. Eva Tunklová

MAS Česká Kanada o.p.s.

E-mail: tunklova@masck.cz

Tel. 386 321 226

Mob. 606 123 379