Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží na rok 2024

Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží na rok 2024 nezměnila podobu, každý Sbor, kterého se to týká ji má předvyplněnou zde na OSH ve své složce a tudíž Sborům bude zaslán předepsaný na iniciály každého SDH zvlášť na zadaný e-mail spolu s ostatními dokumenty, které se v roce 2024 musí odevzdat.  Nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách, a to v sekci SOUTĚŽE → třetí složka Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží. Tuto přílohu je třeba odevzdat na Okresní sdružení hasičů ČMS Jindřichův Hradec nejpozději do 25. ledna 2024 (opět OSH pak musí sestavit sumář za celý okres).