Valné hromady

Valné hromady se konají v průběhu září 2023 až leden 2024. Valnou hromadu svolává výbor Sboru nebo starosta. Podrobnosti viz Stanovy SH ČMS Čl. 75. Zejména zde projednáte: Zprávu o činnosti SDH za rok 2023 a hospodaření SDH, Zprávu revizora rok 2023, Hlášení o činnosti za rok 2023, Inventarizaci rok 2023, Přehled o majetku a závazcích za rok 2023, Zaměření činnosti SDH na rok 2024, Plán činnosti výboru SDH na rok 2024 a Přílohu č.  1 – počet sportovců na rok 2024.