Členské příspěvky 2024

Členské příspěvky na rok 2024 by měly být uhrazeny do 8. 12. 2023 a to 300,- Kč ročně za člena (a to jak za hasiče i mladého hasiče, což je 25,- Kč měsíčně). Uhradit je můžete osobně na OSH ČMS v Jindřichově Hradci (úřední hodiny jsou Po-Pá 8.00 – 10.00 hodin) nebo složenkou – poštovní poukázka C (je k dispozici na každé poště), kde jako Adresáta vyplníte Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec a jako Odesílatele: Sbor dobrovolných hasičů s jeho oficiálním sídlem, které máte zaregistrováno na justici. Vypisujte pouze modrou propisovací tužkou a před zaplacením si na OSH upřesněte stav členů, aby nedocházelo k přeplatkům. Také je často viděn jev, že složenkou zaplatíte za členy, které máte teprve přijímat, což NELZE, členský příspěvek se teprve hradí až po přijetí členů, nikoli dopředu.

 

Pozor na ODHLÁŠENÍ ČLENŮ, které je také do 8. 12. 2023 a to písemně na e-mail oshjh@seznam.cz a v odhlášce musí být uveden důvod odhlášky (vlastní žádost, odstěhování, úmrtí) a příjmení a jméno s datem narození odhlašované osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácen členský průkaz. Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský příspěvek i za neodhlášeného člena!!!