Zveřejňování přehledu o majetku a závazcích nebo účetní uzávěrky

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví, a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích a to do 31. března každého roku, z tohoto důvodu opět upozorňujeme na odevzdání příslušného předtisku. Tiskopis se musí vyplnit na počítači, vpravo dole do první kolonky s nápisem „Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky“ se originál modrou propisovací tužkou podepíše starosta SDH a pod tím kolonka nadepsaná „Razítko SDH“ se tedy otiskne razítko SDH. Poté uložte ve formátu PDF. Bohužel odkazová věta v Daňovém přiznání na odeslání přímo do rejstříku na Městský soud se týká pouze živnostníků a podnikatelů. Všechny Sbory dobrovolných hasičů musí podávat přes datové schránky. Podrobné vysvětlení v sekci DOKUMENTY → složka PŘEHLED O MAJETKU.

Metodický- pokyn-SDH-zveřejnění-přehledu-o-majetku-a-závazcích           ke stažení ZDE

Dopis ke zveř. přehledu o majetku a závazcích SDH                                         ke stažení ZDE